Κατηγορίες

TURBINE

Ειδικά ορυκτέλαια για την λίπανση στροβίλων.

turbine-46-20-lit

ISO-46 TURBINE Κωδικός:

Ειδικά ορυκτέλαια για την λίπανση στροβίλων.
Κατασκευαστής: Masteroil
Κατηγορία: TURBINE
turbine-68-20-lit

ISO-68 TURBINE Κωδικός:

Ειδικά ορυκτέλαια για την λίπανση στροβίλων.
Κατασκευαστής: Masteroil
Κατηγορία: TURBINE