Κατηγορίες

HYDRAULIC HVLP

Υπερενισχυμένα ορυκτέλαια υδραυλικών συστημάτων κατάλληλα για τις πιο δύσκολες

συνθήκες λειτουργίας. Έχουν υψηλό δείκτη ιξώδους και διατηρούν την ρευστότητά τους

ακόμα και σε μεγάλες θερμοκρασίες. Ικανοποιούν τις προδιαγραφές των μεγαλύτερων

κατασκευαστών υδραυλικών συστημάτων.

hvlp-iso-46-20-lithhhhh

HYDRAULIC HVLP ISO 46 Κωδικός:

Υπερενισχυμένα ορυκτέλαια υδραυλικών συστημάτων κατάλληλα για τις πιο δύσκολες συνθήκες...
Κατασκευαστής: Masteroil
Κατηγορία: HYDRAULIC HVLP
hvlp-68-20lit

HYDRAULIC HVLP ISO 68 Κωδικός:

Υπερενισχυμένα ορυκτέλαια υδραυλικών συστημάτων κατάλληλα για τις πιο δύσκολες συνθήκες...
Κατασκευαστής: Masteroil
Κατηγορία: HYDRAULIC HVLP