Κατηγορίες

GL-4

Για  γρανάζια  μετάδοσης  κίνησης  (γραναζοκιβώτια – διαφορικά)  και υψηλής πίεσης υδραυλικά  συστήματα. Συστήνεται για χρήση με κοινό σύστημα (υδραυλικό και σύστημα μετάδοσης) ή χωριστά υδραυλικό σύστημα από το σύστημα μετάδοσης.