Κατηγορίες

DIESEL S-3 10W, 30W, 40W, 50W CAT TO-4

 Ενισχυμένα λιπαντικά για κινητήρες πετρελαίου που λειτουργούν σε σκληρές συνθήκες.

Έχουν εξαιρετική αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, πολύ καλή αντοχή στη φθορά και

την οξείδωση. Παρέχουν σταθερή λιπαντική δράση ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες

λειτουργίας του κινητήρα. Επίσης είναι κατάλληλα για τη μετάδοση κίνησης CATERPILLAR 

με προδιαγραφή ΤΟ-4.