Κατηγορίες

LITHIUM NLGI-00 AYTOMATIC

Γράσσο βάσεως λιθίου με πρόσθετα υψηλών πιέσεων και μεγάλη αντοχή στην υγρασία. Είναι κατάλληλο για οχήματα αυτόματου γρασσαρίσματος.

Δεν ορίστηκε εικόνα

LITHIUM AUTOMATIC NLGI-00 0.900 kg. Κωδικός:

Γράσσο βάσεως λιθίου με πρόσθετα υψηλών πιέσεων και μεγάλη αντοχή στην υγρασία. Είναι κατάλληλο...
Κατασκευαστής: Masteroil
Κατηγορία: LITHIUM NLGI-00 AYTOMATIC
Δεν ορίστηκε εικόνα

LITHIUM AUTOMATIC NLGI-00 4 kg. Κωδικός:

Γράσσο βάσεως λιθίου με πρόσθετα υψηλών πιέσεων και μεγάλη αντοχή στην υγρασία. Είναι κατάλληλο...
Κατασκευαστής: Masteroil
Κατηγορία: LITHIUM NLGI-00 AYTOMATIC
Δεν ορίστηκε εικόνα

LITHIUM AUTOMATIC NLGI-00 16 kg. Κωδικός:

Γράσσο βάσεως λιθίου με πρόσθετα υψηλών πιέσεων και μεγάλη αντοχή στην υγρασία. Είναι κατάλληλο...
Κατασκευαστής: Masteroil
Κατηγορία: LITHIUM NLGI-00 AYTOMATIC
Δεν ορίστηκε εικόνα

LITHIUM AUTOMATIC NLGI-00 180 kg. Κωδικός:

Γράσσο βάσεως λιθίου με υψηλή αντίσταση στην απόπλυση, τη φθορά, την οξείδωση και τη διάβρωση....
Κατασκευαστής: Masteroil
Κατηγορία: LITHIUM NLGI-00 AYTOMATIC