Κατηγορίες

LITHIUM EP NLGI 2 / 3

Γράσσο βάσεως λιθίου με πρόσθετα υψηλών πιέσεων και μεγάλη αντοχή στην υγρασία. Είναι κατάλληλο για οχήματα αυτόματου γρασσαρίσματος.

Δεν ορίστηκε εικόνα

LITHIUM EP NLGI 2 / 3 1 kg. Κωδικός:

Γράσσο βάσεως λιθίου με πρόσθετα υψηλών πιέσεων και μεγάλη αντοχή στην υγρασία. Είναι κατάλληλο για...
Κατασκευαστής: Masteroil
Κατηγορία: LITHIUM EP NLGI 2 / 3
Δεν ορίστηκε εικόνα

LITHIUM EP NLGI 2 / 3 4 kg. Κωδικός:

Γράσσο βάσεως λιθίου με πρόσθετα υψηλών πιέσεων και μεγάλη αντοχή στην υγρασία. Είναι κατάλληλο για...
Κατασκευαστής: Masteroil
Κατηγορία: LITHIUM EP NLGI 2 / 3
Δεν ορίστηκε εικόνα

LITHIUM EP NLGI 2 / 3 16 kg. Κωδικός:

Γράσσο βάσεως λιθίου με πρόσθετα υψηλών πιέσεων και μεγάλη αντοχή στην υγρασία. Είναι κατάλληλο για...
Κατασκευαστής: Masteroil
Κατηγορία: LITHIUM EP NLGI 2 / 3