Κατηγορίες

CALCIUM NLGI-2

Γράσσο βάσεως ασβεστίου που παρουσιάζει πολύ καλές ιδιότητες πρόσφυσης και αντοχής στην απόπλυση.

Δεν ορίστηκε εικόνα

CALCIUM NLGI-2 0.90 kg. Κωδικός:

Γράσσο βάσεως ασβεστίου που παρουσιάζει πολύ καλές ιδιότητες πρόσφυσης και αντοχής στην απόπλυση.
Κατασκευαστής: Masteroil
Κατηγορία: CALCIUM NLGI-2
Δεν ορίστηκε εικόνα

CALCIUM NLGI-2 4 kg. Κωδικός:

Γράσσο βάσεως ασβεστίου που παρουσιάζει πολύ καλές ιδιότητες πρόσφυσης και αντοχής στην απόπλυση.
Κατασκευαστής: Masteroil
Κατηγορία: CALCIUM NLGI-2
Δεν ορίστηκε εικόνα

CALCIUM NLGI-2 16 kg. Κωδικός:

Γράσσο βάσεως ασβεστίου που παρουσιάζει πολύ καλές ιδιότητες πρόσφυσης και αντοχής στην απόπλυση.
Κατασκευαστής: Masteroil
Κατηγορία: CALCIUM NLGI-2